R.T.I -lesvoorwaarden

Praktijk:
•De rijlessen worden gegeven op de in goed overleg afgesproken tijden, duren 60 minuten (= 1 lesuur) en kosten € 50,00 (incl. BTW).

.•Proefexamens worden afgenomen als en op voorwaarden van een rijles!

•Het afzeggen van een afgesproken rijles kan max. 3 keer kosteloos, mits er minimaal 2 werkdagen•(= 48 uur) voor de afgesproken tijd is geannuleerd.

•De kosten van het afzeggen van een afgesproken rijles bedragen (na de derde keer kosteloos!) en bij het afzeggen tot 1 werkdag (= 24 uur) voor de afgesproken tijd € 21,00 per keer.

•Niet of te laat afgezegde rijlessen worden berekend als een genoten rijles à €. 50,00 per keer

•De regels inzake het afzeggen van een rijles gelden ook voor leerlingen die gebruik maken van enige aanbieding.

•C.B.R.- of andere rijexamenkandidaten hebben altijd voorrang bij het maken van een rijles afspraak.

•De aanvraagkosten van het C.B.R.- praktijk examen bedragen € 285,00.  Hierbij inbegrepen zijn de C.B.R.-kosten en de kosten van de rijschool w.o. de lesauto tijdens rijexamen (= €. 50,00), B.T.W., verzekeringen, en waarborgen. Een B.N.O.R.examen (Buro Nader Onderzoek Rijvaardigheid) kost 315 Euro. Een B.N.O.R. examen geschiedt na 4 keer te zijn gezakt bij het C.B.R.

•Voor het C.B.R.-examen dient de kandidaat zorg te dragen voor een theoriecertificaat en geldige legitimatie en de noodzakelijke verklaringen m.b.t. zijn/haar gezondheid. 

•Rijexamenaanvragen worden ingediend als de gegevens voldoende bekend zijn bij de rijschool en de betalingen akkoord zijn bevonden. De aanvraag wordt dan direct in het C.B.R.-systeem ingebracht.

. Indien een rijschoolleerling het rijlespakket  langer dan 1 jaar onderbreekt zonder geldige reden (schriftelijk)  dan vervalt het pakket.

 

Algemeen:
•Per 1-11-2011 is ingegaan het zgn 2toDrive (proef voor 6 jaar). Dit houdt in dat leerlingen met 16 jaar theorie-examen kunnen doen, met 16 1/2 jaar kunnen beginnen met rijlessen en met 17 jaar rijexamen mogen doen.

Is de leerling geslaagd, dan mag hij met een coach rijden tot hij 18 jaar is.

Vanaf 18 jaar mag hij/zij zelfstandig de weg op.

•Restitutie en verrekening kunnen niet en deelname aan de lessen betekent akkoord zijn met de voorwaarden

.•Alle vorige les voorwaarden en prijzen zijn hiermee vervallen en wijzigingen zijn voorbehouden.

.De leerling is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de gereden lessen.

 

Heel veel plezier en succes met je rijopleiding !!!