Overige prijzen

Losse rijles                                                                                                €      57,00      per uur

CBR Praktijkexamen                                                                                  €     295,00

CBR Herexamen                                                                                         €    295,00

CBR Tussentijdse toets                                                                              €    250,00

Faalangst examen                                                                                      €     360,00

BNOR examen                                                                                             €    360,00

Itheoriepakket online                                                                                  €     69,00                                                                                                                     

Rij opleiding in stappen praktijkboek                                                         €      25,00