Overige prijzen

Losse rijles                                                                                                €      47,00      per uur

CBR Praktijkexamen                                                                                  €     265,00

CBR Herexamen                                                                                          €    275,00

CBR Tussentijdse toets                                                                              €    195,00

Faalangst examen                                                                                      €     325,00

BNOR examen                                                                                             €    325,00

Theoriecursus online                                                                                  €     69,50                                                                                                                     

Rij opleiding in stappen praktijkboek                                                         €      25,00

Theorieboek                                                                                                 €      25,95

     

    Her examenpakket 5 lessen + Herexamen                                                            €     475,00